Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra huyện Giồng Riềng đã hoàn thành 83,33% kế hoạch thanh tra năm 2016

(10:25 | 02/08/2017)

 

Đ/c Trần Minh Thể, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm Thanh tra huyện Giồng Riềng cần thực hiện từ nay đến cuối năm. (Ảnh: T.Sương)


Thanh tra huyện Giồng Riềng là một trong những đơn vị luôn đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, hàng năm đều hoàn thành vượt mức kế hoạch công tác thanh tra. Riêng năm 2016, được Thanh tra tỉnh giao chỉ tiêu triển khai 04 cuộc thanh tra kinh tế xã hội nhưng Thanh tra huyện chủ động xây dựng kế hoạch với 06 cuộc thanh tra. Đến nay, đơn vị đã thực hiện được 05 cuộc và triển khai thêm 02 cuộc thanh tra đột xuất phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương. Cùng với triển khai các cuộc thanh tra, Thanh tra huyện Giồng Riềng còn tham mưu cho UBND huyện tổ chức tiếp công dân và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp phát sinh, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự ở địa phương; đồng thời thực hiện đầy đủ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Các cuộc thanh tra do Thanh tra huyện Giồng Riềng thực hiện đều đảm bảo chứng cứ, căn cứ pháp luật; chỉ rõ những ưu điểm cũng như các khuyết điểm, sai phạm của đơn vị. Từ đó, được đơn vị thanh tra đồng tình cao và nghiêm túc khắc phục các sai phạm, hạn chế. Qua các cuộc thanh tra, Thanh tra huyện Giồng Riềng đã đề nghị cơ quan quản lý nhà nước sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế xã hội; kiến nghị xử lý sai phạm về kinh tế, thu nộp ngân sách 107 triệu đồng, đã thu 103 triệu đồng, đạt 96,62%; xử lý nghiêm về mặt tổ chức: Khiển trách và buộc thôi việc 02 cán bộ có sai phạm.

Trong công tác xét khiếu tố, Thanh tra Giồng Riềng đã tích cực tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại và giải quyết dứt điểm 5/5 đơn khiếu nại, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn hòa giải 47 vụ tranh chấp đất đai và hòa giải thành được 28 vụ, góp phần ngăn ngừa nguồn gốc phát sinh tranh chấp, khiếu nại.

Hoạt động phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện cũng được Thanh tra huyện tích cực tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện bằng những việc làm cụ thể như: Tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác; kê khai minh bạch tài sản, thu nhập; và thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, góp phần phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng ở địa phương.

Ông Phan Thành Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Giồng Riềng cho biết: “Huyện ủy, UBND huyện đánh giá rất cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thanh tra huyện. Chi bộ Thanh tra rất đoàn kết, hàng năm qua đánh giá, phân loại đều đạt điểm tuyệt đối. Trong ngành, vừa tích cực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa thường xuyên xây dựng lực lượng, chú trọng kiện toàn tổ chức kịp thời. Đây cũng là điều kiện đề ngành hoạt động tốt hơn”.

Để Thanh tra huyện Giồng Riềng phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện công tác thanh tra năm 2016, ông Trần Minh Thể, Phó Chánh Thanh tra tỉnh biểu dương sự cố gắng, tích cực của Thanh tra huyện Giồng Riềng trong thời gian qua và chỉ đạo: “Thanh tra huyện hoàn tất thủ tục các đoàn thanh tra mới kết thúc, triển khai 01 cuộc thanh tra còn lại theo kế hoạch. Quá trình thanh tra, báo cáo tiến độ thanh tra với người ra quyết định thanh tra để có sự chỉ đạo kịp thời. Qua thanh tra, tổng hợp các nội dung sai phạm có tính phổ biến, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành văn bản chấn chỉnh để các đơn vị khác rút kinh nghiệm hoặc tự kiểm tra, chấm dứt hành vi vi phạm. Cùng với triển khai đoàn thanh tra phải theo dõi, đôn đốc, cần thiết thì kiểm tra việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, kiến nghị Chủ tịch UBND huyện biện pháp xử lý để các kết luận được thực hiện dứt điểm. Cố gắng kết thúc sớm các đoàn thanh tra để khảo sát, chủ động trong việc  xây dựng kế hoạch, danh mục thanh tra năm 2017.
Tiếp tục tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời các đơn khiếu nại, tố cáo phát sinh và chỉ đạo công tác hòa giải tranh chấp đất đai ở cơ sở; triển khai thực hiện  Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND, ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh ban hành ban hành Quy định tổ chức thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; tổ chức tổng kết 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng và triển khai thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng”.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Trần Minh Thể nhấn mạnh: Không riêng huyện Giồng Riềng mà các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng phải thực hiện các mặt công tác phòng, chống tham nhũng qua những việc làm cụ thể nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn, đồng thời làm cơ sở để đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của UBND huyện trong năm 2017 theo "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp huyện" do Thanh tra Chính phủ quy định./.

Nguyên Hương