Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin tuyên truyền

Xem với cỡ chữAA

Công văn số 367/TTr-PCTN ngày 03/12/2020 Hướng dẫn một số nội dung kê khai tài sản, thu nhập năm 2020.

(15:48 | 03/12/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 367_TTr-XKT 03.12.2020 huong dan noi dung ke khai TSTN 2020.signed.pdf