Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin tuyên truyền

Xem với cỡ chữAA

Công văn số 326/TTr-VP ngày 21/10/2020 của Thanh tra tỉnh về việc lập hồ sơ bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên năm 2020

(15:23 | 21/10/2020)

 

Kèm theo Mẫu bản khai đề nghị bổ nhiệm, phiếu Thanh tra viên và Lý lịch 2C.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 326_TTr-VP 21.10.2020 lap ho so bo nhiem vao ngach TTV 2020.signed.PDF; Mau Ban khai de nghi bo nhiem, phieu Thanh tra vien, Ly lich 2C.doc