Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin tuyên truyền

Xem với cỡ chữAA

Công văn số 199/TTr-VP ngày 29/6/2020 của Thanh tra tỉnh về việc triển khai Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

(16:06 | 29/06/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 199_TTr-VP 29.6.2020 trien khai QD so 774 cua TTgCP.signed.PDF; 774_QD-TTg 05.6.2020.pdf