Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Giải quyết khiếu nại-tố cáo

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra Kiên Giang: Tham mưu giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo phục vụ đại hội đảng các cấp

(09:32 | 17/08/2020)

Năm 2020, lãnh đạo Thanh tra tỉnh đề ra kế hoạch quyết tâm tham mưu giải quyết kịp thời tất cả các khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự ở địa phương, phục vụ các sự kiện quan trọng của đất nước và Đại hội đảng các cấp. Đặc biệt, Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; thanh tra các cấp, các ngành tham mưu kịp thời cho thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn, thẩm tra xác minh và kiến nghị giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

 

 

     Ngay từ cuối năm 2019, căn cứ chỉ đạo của bộ ngành Trung ương và thực tế tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 8 văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiện toàn các Tổ công tác tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nhất là chỉ đạo các Tổ công tác tập trung kiểm tra, rà soát các vụ, việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài và tổ chức thực hiện các vụ, việc khiếu nại đã có ý kiến chỉ đạo, kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ.

 

Một buổi tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang trong tháng 6/2020.

 

     Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân tỉnh tham mưu cho Chủ tịch UBND tiếp định kỳ, đột xuất và đối thoại trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại được 16 kỳ 56 người; thụ lý 28 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và đã giải quyết 24 đơn. Cùng với giải quyết khiếu nại, tố cáo đơn lẻ, UBND tỉnh còn tiếp tục chỉ đạo thực hiện các kết luận đối với 5/5 vụ khiếu nại đông người đã được Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh thống nhất giải quyết. Khiếu nại đòi lại đất của 349 hộ dân huyện Hòn Đất: UBND tỉnh đã chỉ đạo cho UBND huyện Hòn Đất thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại. Qua rà soát, UBND huyện Hòn đất đã xem xét giao cấp đất cho 115 hộ đủ điều kiện với tổng diện tích 205,5ha, hiện có 78/115 hộ nhận đất với diện tích 146,27ha. Cùng với việc xét giao cấp đất, UBND tỉnh còn hỗ trợ chi phí cải tạo cho các trường hợp nhận đất với số tiền trên 2 tỷ đồng. Khiếu nại đòi lại đất của bà Phạm Thị My (hiện bà My đã chết) cùng 08 hộ dân tại xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng đã được giải quyết với nội dung không thừa nhận việc khiếu nại đòi lại đất. Đồng thời UBND tỉnh có chủ trương giao cấp đất sản xuất cho những hộ có nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp, có khó khăn về đất ở. Hiện có 07/09 hộ được cấp đất ở, đất vườn, đất sản xuất nông nghiệp; còn 2 hộ không đủ điều kiện được giao đất do có đất ở nơi khác, hoàn cảnh gia đình ổn định, hiện không còn khiếu nại. Khiếu nại yêu bồi thường thành quả lao động diện tích 72ha của 19 hộ dân ở xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng được Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết bác đơn do khiếu nại không có cơ sở. Tuy nhiên, UBND tỉnh chỉ đạo giao UBND huyện U Minh Thượng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra, thực hiện việc bồi thường công san ủi đất cho 01 hộ (bà Nguyễn Thị Mười mượn canh tác trước đây). Hiện nay UBND huyện U Minh Thượng đang tổ chức thực hiện. Việc khiếu nại đòi lại đất của 46 hộ dân huyện Giang Thành được Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết bác đơn do không có cơ sở xem xét. Tuy nhiên, UBND tỉnh thực hiện chính sách an sinh xã hội. Qua xem xét có 11/46 hộ làm đơn xin giao đất, đã được cấp mỗi hộ 02ha và chấm dứt khiếu nại; các hộ khác vẫn không đồng ý, tiếp tục khiếu nại đến các cơ quan Trung ương. Việc tranh chấp đất và yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu vực 441,56 ha tại xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành. Đây là tranh chấp thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân (đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Chủ tịch UBND huyện Giang Thành làm trung gian hòa giải. Đến nay, UBND huyện hòa giải thành và Tòa án nhân dân giải quyết được 44/108 vụ tranh chấp đất nêu trên.

 

     Đối với những vụ việc đã được giải quyết từ nhiều năm qua nhưng còn tiếp khiếu, UBND tỉnh thành lập Tổ công tác và xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát để giải quyết. Qua đó đã đưa vào kế hoạch rà soát đối với 12 vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài. Đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã xem xét, kết luận được 10/12 vụ. Trong đó có 5 vụ không phát sinh tình tiết mới, giữ nguyên quyết định giải quyết của tỉnh trước đây; 3 vụ điều chỉnh quyết định, giải quyết bổ sung; 2 vụ xin ý kiến Thanh tra Chính phủ. Còn lại 2 vụ đang kiểm tra, rà soát.

 

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh nghe phòng nghiệp vụ báo cáo kết quả xác minh từng vụ việc khiếu nại trước khi tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết.

 

     Các cấp, các ngành trong tỉnh cũng quán triệt, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của UBND tỉnh, tổ chức tiếp công dân đúng theo quy định, giải quyết 249/450 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 55,3%. Đồng thời, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm giải quyết nhanh khiếu nại tại các phương án giải tỏa bồi thường (chiếm phần lớn trong số đơn tồn đọng).

 

     Trong quá trình giải quyết khiếu nại, UBND tỉnh luôn trú trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, giải quyết thấu tình, hợp lý và đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện chính sách an sinh xã hội, giúp cho người dân ổn định cuộc sống. Từ đó, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh khá ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn những vụ việc cũ đã được các cấp thẩm quyền xem xét giải quyết đúng chính sách pháp luật nhưng người dân cố tình không chấp hành; và hiện tại lượng đơn khiếu nại trên địa bàn thành phố Rạch Giá phát sinh tăng, liên quan đến các phương án bồi thường, giải tỏa. Trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục rà soát, nắm tình hình diễn biến khiếu nại trên địa bàn để có biện pháp giải quyết kịp thời, không để phát sinh điểm nóng. Trọng tâm là tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng./.

                    

                                                      T/h: Nguyên Hương, Tuyết Sương