Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Giải quyết khiếu nại-tố cáo

Xem với cỡ chữAA

Khiếu nại của ông Lệ đã được giải quyết hợp tình hợp lý

(09:23 | 07/03/2019)

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng vừa tổ chức đối thoại với ông Dương Văn Lệ, ngụ phường An Hòa, thành phố Rạch Giá trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại. Tham dự có đại diện lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh và đại diện Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ...

 

     Ngày 04/7/2017, UBND thành phố Rạch Giá ban hành Quyết định số 412/QĐ-UBND thu hồi diện tích 129,3m2 đất trồng cây lâu năm của gia đình ông Dương Văn Lệ để thực hiện công trình xây dựng Khu dân cư nam An Hòa và bồi thường, hỗ trợ cho ông Lệ số tiền 310.367.400 đồng bao gồm: bồi thường đất trồng cây lâu năm vị trí 1 diện tích 129,3m2, bồi thường vật kiến trúc và hỗ trợ khác. Không thống nhất với phương án bồi thường nêu trên, ông Lệ làm đơn khiếu nại gửi đến UBND thành phố Rạch Giá yêu cầu bồi thường quyền sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở diện tích 129,3m2 với giá 9.000.000đồng/m2, đồng thời hỗ trợ thêm 01 suất tái định cư thuộc Dự án xây dựng Khu dân cư Nam An Hòa.

 

Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức đối thoại với ông Dương Văn Lệ.

 

     Ngày 19/9/2018, Chủ tịch UBND thành phố Rạch Giá ban hành Quyết định số 147/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Dương Văn Lệ, nội dung giải quyết điều chỉnh bồi thường quyền sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở vị trí 3 diện tích 129,3m2 theo giá đất cụ thể của dự án nhưng phải khấu trừ nghĩa vụ tài chính về đất ở và hỗ trợ thêm 01 suất tái định cư; đồng thời không thừa nhận nội dung khiếu nại yêu cầu bồi thường quyền sử dụng đất ở giá 9.000.000đồng/m2 của ông Lệ. Ông Dương Văn Lệ không thống nhất một phần nội dung quyết định, nên chưa nhận tiền bồi thường, chưa chấp hành giao đất. Ngày 19/10/2018, ông Dương Văn Lệ tiếp tục làm đơn khiếu nại gửi đến UBND tỉnh.

 

     Qua xác minh cho thấy nguồn gốc mảnh đất diện tích 129,3m2 đất trước năm 1992 là do bà Đặng Thị Liễu quản lý sử dụng. Năm 1992 bà Liễu làm giấy tay cho bà Nguyễn Thị Lan (việc cho đất trên không được chính quyền địa phương xác nhận và giấy cho đất ghi ngày 01/12/1992 giữa bà Liễu và bà Lan được lập lại năm 2018). Diện tích 129,3m2 đất để trống, đến năm 2010 ông Dương Văn Lệ (chồng bà Lan) mới cất nhà ở cho đến khi UBND thành phố Rạch Giá có Quyết định thu hồi. Quá trình sử dụng đất của ông Lệ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Căn cứ nguồn gốc đất trên, Chủ tịch UBND thành phố Rạch Giá giải quyết điều chỉnh bồi thường quyền sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở vị trí 3 diện tích 129,3m2 theo giá đất cụ thể của dự án nhưng phải trừ nghĩa vụ tài chính về đất ở và hỗ trợ thêm 01 suất tái định cư.

         

     Việc ông Dương Văn Lệ khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường quyền sử dụng đất ở giá 9.000.000đồng/m2 là không phù hợp. Vì việc áp giá bồi thường quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư nam An Hòa được UBND tỉnh ban hành quy định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường (tại quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 05/4/2017), đúng quy định tại Khoản 2, Điều 74 Luật Đất đai năm 2013.

         

     Việc UBND thành phố Rạch Giá ban hành Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 về việc giải quyết điều chỉnh bồi thường quyền sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở vị trí 3 diện tích 129,3m2 theo đơn giá cụ thể của dự án nhưng phải trừ nghĩa vụ tài chính về đất ở đối với ông Dương Văn Lệ là đúng quy định tại Khoản 2, Điều 13 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

         

Toàn cảnh buổi đối thoại. 

 

     Qua đối thoại, ông Dương Văn Lệ không cung cấp được chứng cứ gì khác hơn nên Chủ tịch UBND tỉnh kết luận công nhận và giữ nguyên Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Rạch Giá.

         

     Như vậy, việc UBND thành phố Rạch Giá thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, bố trí 02 nền tái định cư cho gia đình ông Dương Văn Lệ là hợp tình, hợp lý. Ông Lệ nên chấp hành nhận tiền bồi thường, giao đất để dự án xây dựng khu dân cư Nam An Hòa được thực hiện đúng tiến độ và bà con nhân dân sớm ổn định cuộc sống trong khu dân cư này./.

 

                                                                             T/h: Nguyên Hương