Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Giải quyết khiếu nại-tố cáo

Xem với cỡ chữAA

Toàn tỉnh giải quyết 113 đơn khiếu nại, tố cáo

(15:48 | 17/04/2018)

Trong tháng 4/2018, tình hình khiếu nại tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Tuy nhiên, có 07 lượt đoàn với 84 người - các vụ việc khiếu nại từ nhiều năm qua, mặc dù đã được các cấp thẩm quyền của tỉnh giải quyết, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường… rà soát và kết luận nhưng bà con vẫn kéo lên Trụ sở Tiếp công dân của UBND tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh để khiếu nại, gồm: 02 lượt đoàn huyện Giang Thành 30 người, 02 lượt đoàn huyện U Minh Thượng 11 người, 01 đoàn huyện Vĩnh Thuận 07 người, 01 đoàn thành phố Rạch Giá 17 người và 01 đoàn gồm các huyện U Minh Thượng, An Biên, Hòn Đất, Kiên Lương 19 người.

Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh họp giải quyết khiếu nại của công dân.

 

     Trước tình hình trên, thanh tra các cấp, các ngành thực hiện 4 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Khiếu nại, Tố cáo đối với thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước. Qua đó, kiến nghị đơn vị khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai.

 

     Đồng thời, thanh tra toàn tỉnh tham mưu cho thủ trưởng cùng cấp tổ chức tiếp công dân theo quy định và tiếp nhận, giải quyết được 31 đơn khiếu nại, tố cáo. Tính từ đầu năm đến nay, thủ trưởng các cấp, các ngành giải quyết được 113 trên tổng số 380 đơn. Số đơn chưa giải quyết chủ yếu thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND các huyện, thị, trong đó phần lớn thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã điều chỉnh bồi thường bổ sung cho công dân 3,74 ha đất nông nghiệp, 343m2 đất ở, trên 261 triệu đồng và bố trí 02 nền tái định cư cho người sử dụng đất; hỗ trợ 60% giá trị quyền sử dụng đất ở đối với diện tích 144m2; điều chỉnh 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý hành chính 02 cá nhân, phục hồi chính sách thương binh 01 trường hợp.

 

     Để góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho tổ chức, cá nhân, Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam chỉ đạo thanh tra các cấp, các ngành tiếp tục tham mưu cho thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp triển khai quán triệt, thực hiện Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và tổ chức tiếp công dân theo quy định; chủ động nắm tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, nhất là các huyện Hòn Đất, Giang Thành, U Minh Thượng, Phú Quốc; tham mưu giải quyết kịp thời các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng theo dõi các vụ khiếu nại phức tạp trên địa bàn để có hướng xử lý kịp thời. Thanh tra các huyện phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu với UBND huyện thực hiện có hiệu quả các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó tập trung thực hiện Kết luận thanh tra số 01/KL-UBND ngày 13/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về trách nhiệm việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn với trách nhiệm việc thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật.

 

Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.

 

     Thanh tra huyện Hòn Đất tham mưu với UBND huyện phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường lập các thủ tục đẩy mạnh việc giao cấp đất cho các hộ dân đủ điều kiện được giao cấp theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với khiếu nại của 349 hộ dân ở huyện Hòn Đất; Thanh tra huyện Giang Thành phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cùng các ngành liên quan tham mưu UBND huyện đẩy mạnh việc đối thoại, hòa giải tranh chấp liên quan đến các hộ dân trong khu 441,56 ha đất tại ấp Mẹt Lung, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành./.

 

T/h: Tuyết Sương