Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Niêm yết thủ tục hành chính

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang

(16:30 | 11/09/2020)

Công bố Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Thanh tra tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2148_QD-UBND 11.9.2020.pdf; CAC QUY TRINH NOI BO.docx