Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến

(13:46 | 07/03/2018)

 

Ngày 18/9/2017, Sở Thông tin và Truyền thông, Công ty Viễn thông Kiên Giang (VNPT) đã phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến cho lãnh đạo cơ quan và công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan Thanh tra tỉnh.


 
 Giảng viên đang hướng dẫn việc sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến


     Tại buổi tập huấn các học viên đã được các giảng viên giới thiệu, hướng dẫn các nội dung kỹ năng hỗ trợ người dùng phần mềm một cửa điện tử; khai thác sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Qua đó góp phần trang bị tốt kiến thức cho cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa sử dụng, khai thác tốt phần mềm một cửa điện tử; đáp ứng số hóa quy trình vào phần mềm được kịp thời; góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính của từng đơn vị.

 

Tuyết Sương