Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

 • Kết quả thanh tra là bài học kinh nghiệm lớn đối với Trường Trung cấp nghề vùng Tứ giác Long Xuyên

  (19:49 | 02/07/2017)

  Đó là khẳng định của ông Đỗ Anh Khoa, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề vùng Tứ giác Long Xuyên thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang sau đợt thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý thu, chi tài chính ngân sách và các nguồn thu, chi khác đối với Trường theo Quyết định số 124/QĐ-TTr ngày 08/12/2015 của Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang từ ngày 15/12/2015 đến 16/02/2016.

 • Vĩnh Thuận: Cần thanh tra đúng trình tự, thủ tục quy định

  (12:45 | 01/07/2017)

   Ngày 07/11/2013 Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-UBND về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý thu, chi tài chính đối với Trường Tiểu học Thị trấn 1, Thị trấn Vĩnh thuận, huyện Vĩnh Thuận. Trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra, bà Nguyễn Hoài Thu, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn 1, Thị trấn Vĩnh Thuận khiếu nại lần đầu đối với Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận. Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận giải quyết khiếu nại nhưng bà Thu không đồng ý, khiếu nại lần 2 đến UBND tỉnh. Để giải quyết khiếu nại của bà Thu, Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam đã ban hành quyết định thanh tra lại kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận.

 • U Minh Thượng: Cần tăng cường thanh tra để phòng ngừa tham nhũng

  (12:44 | 01/06/2017)

  Hoạt động thanh tra không chỉ phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật mà còn giúp đơn vị được thanh tra chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong quá trình quản lý kinh tế - xã hội, góp phần phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng. Tuy nhiên, thời gian qua huyện U Minh Thượng chưa phát huy được vai trò của công tác thanh tra trong hoạt động quản lý Nhà nước về kinh tế - xã hội