Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

 • Họp báo công tác thanh tra tháng 8 năm 2019

  (16:07 | 21/08/2019)

  Ngày 16/8/2019, Thanh tra tỉnh tổ chức cuộc họp sơ kết công tác thanh tra tháng 8 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019.

 • Các cấp, các ngành thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

  (10:17 | 21/08/2019)

  Từ tháng 8/2018 đến nay, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp; khiếu nại đông người còn diễn ra, chủ yếu là các vụ việc cũ đã được các cấp thẩm quyền giải quyết đúng pháp luật, chấm dứt khiếu nại từ các năm trước, nay quay lại tái khiếu. Nội dung khiếu nại chủ yếu là tranh chấp đất đai, yêu cầu đòi lại đất cũ, yêu cầu được cấp đất sản xuất, khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất…; tố cáo  hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực,... Trước tình hình trên, ngày 25/01/2019 UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND chỉ đạo tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; thành lập các Tổ kiểm tra, Tổ giúp việc, Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai nhằm giúp cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra, rà soát các vụ, việc khiếu nại, đông người, phức tạp kéo dài...

 • Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra chuyên đề về việc hỗ trợ người hoạt động các mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở đối với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và UBND huyện Vĩnh Thuận

  (16:21 | 02/08/2019)

  Ngày 22/7/2019, Thanh tra tỉnh Kiên Giang tổ chức công bố Quyết định số 90/QĐ-TTr ngày 15/7/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra chuyên đề việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở theo Quyết định số 118-TTg ngày 27/02/1996 và Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ đối với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, tiếp theo đó ngày 24/7/2019 Thanh tra cũng đã tổ chức công bố tại Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh thuận. Thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

 • Tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm “Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”

  (14:54 | 23/07/2019)

  Trong 03 ngày từ ngày 17 đến ngày 19/7/2019, Thanh tra tỉnh và Trung tâm Tin học - Công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm “Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo” cho 93 lượt công chức làm công tác tiếp công dân, phụ trách quản trị mạng và công chức thanh tra thuộc UBND các huyện, thành và các sở, ngành.

 • Thanh tra huyện Gò Quao: Tích cực thực hiện nhiệm vụ, góp phần phòng ngừa tham nhũng trên địa bàn

  (09:42 | 22/07/2019)

  Những năm qua, Thanh tra huyện Gò Quao là một trong các đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ thanh tra, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Sáu tháng đầu năm 2019, đơn vị đã thực hiện đạt 67% kế hoạch công tác của năm.

 • Thanh tra tỉnh: Triển khai các luật mới ban hành

  (10:33 | 05/06/2019)

  Ngày 03/6/2019, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị triển khai tới toàn thể công chức của đơn vị: Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/4/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành thanh tra.

 • Thanh tra tỉnh: Triển khai các luật mới ban hành

  (10:33 | 04/06/2019)

  Ngày 03/6/2019, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị triển khai tới toàn thể công chức của đơn vị: Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/4/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành thanh tra.

 • Thanh tra tỉnh triển khai đoàn thanh tra tại huyện Kiên Lương

  (08:14 | 30/05/2019)

  Ngày 27/5/2019, Thanh tra tỉnh Kiên Giang công bố Quyết định số 70/QĐ-TTr ngày 17/5/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện Kiên Lương. Thời điểm thanh tra từ năm 2013 đến năm 2019 và những vấn đề có liên quan trước và sau thời điểm thanh tra.

 • Kiên Giang: Tập trung rà soát, giải quyết các khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài

  (08:52 | 20/05/2019)

  Để góp phần giữ ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo phát sinh, từ đầu năm đến nay, Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo thanh tra các cấp, các ngành tham mưu với thủ trưởng cơ quan cùng cấp triển khai quán triệt thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 25/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Riêng Thanh tra tỉnh tham mưu với UBND tỉnh thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh, thành lập Bộ phận giúp việc cho Tổ công tác; tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với 15 vụ việc khiếu nại, đ̉ông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh; và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo cho 281 cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư trên địa bàn tỉnh.

 • Tăng cường thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành

  (08:51 | 20/05/2019)