Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra chuyên đề về công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo đối với UBND huyện An Minh

(09:02 | 23/08/2019)

Ngày 21/8/2019, Thanh tra tỉnh Kiên Giang tổ chức công bố Quyết định số 100/QĐ-TTr ngày 13/8/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo tại UBND huyện An Minh. Thời kỳ thanh tra từ năm 2015 đến năm 2018 và các vấn đề có liên quan trước, trong và sau thời kỳ thanh tra. Thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

 

     

Ông Trần Minh Thể, Phó Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo Đoàn thanh tra.

 

     Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Minh Trang, Trưởng phòng Thanh tra Kinh tế xã hội, Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các thành viên thuộc Thanh tra tỉnh. Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam trực tiếp chỉ đạo và giám sát hoạt động đoàn thanh tra./.

 

Tuyết Sương