Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin thanh tra KTXH

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra lại tại huyện U Minh Thượng

(09:53 | 17/04/2019)

Ngày 10/4/2019, Thanh tra tỉnh Kiên Giang tổ chức công bố Quyết định số 45/QĐ-TTr ngày 02/4/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra lại Kết luận thanh tra số 174a/KL-UBND ngày 17/8/2018 của Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng về nội dung phát hiện và xử lý sai phạm qua thanh tra tại Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

 

     Đoàn thanh tra do ông Lê Trường Kế, Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các thành viên thuộc Thanh tra tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Sở Tài chính. Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam trực tiếp chỉ đạo và giám sát hoạt động đoàn thanh tra./.

 

Ông Lê Trường Kế (người đứng), Phó Chánh Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện U Minh Thượng

 

 

                                                                   Tin và ảnh: Thế Quyên