Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin tuyên truyền

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Chương trình tổng thể của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

(14:22 | 09/04/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   734_QD-UBND 01.4.2019 chuong trinh tong the cua UBND tinh ve thuc hanh TK,CLP 2019.pdf