Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra Kiên Giang: Sơ kết công tác thanh tra quý I/2019

(14:39 | 18/03/2019)

Thanh tra tỉnh vừa tổ chức sơ kết công tác thanh tra quý I/2019 và triển khai hoạt động quý II/2019.

 

     Căn cứ Chương trình công tác thanh tra năm 2019 của Thanh tra Chính phủ và tình hình thực tế địa phương, ngay từ đầu năm, Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch công tác thanh tra trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện; hướng dẫn thanh tra cấp huyện và sở ngành xây dựng kế hoạch thanh tra, đồng thời xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra. Trên cơ sở kế hoạch được duyệt, từ đầu năm đến nay, toàn ngành Thanh tra Kiên Giang đã triển khai 43 cuộc thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai; quản lý đầu tư xây dựng; thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo… Kết quả phát hiện sai phạm, đề nghị xử lý thu hồi và giảm trừ quyết toán số tiền 605 triệu đồng; xử lý hành chính 7 tập thể, 14 cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính 86 triệu đồng. Công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận sau thanh tra của năm trước cũng thu được trên 2,3 tỷ đồng.

 

Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam chủ trì cuộc họp với sự tham dự của các Phó Chánh Thanh tra và Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh. (Ảnh: Tuyết Sương)

 

     Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thanh tra các cấp các ngành tham mưu cho thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước thực hiện khá tốt: đã tiếp và giải thích chính sách pháp luật cho trên 1.200 lượt công dân; tiếp nhận và giải quyết kịp thời 67 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

 

     Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN), Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2019; kế hoạch tuyên truyền pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo, PCTN trên địa bàn tỉnh; kế hoạch triển khai thi hành Luật PCTN năm 2018. Đến nay, hầu hết các cấp các ngành đã cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2019 và triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

 

     Trong quý II/2019, Thanh tra tỉnh chỉ đạo thanh tra các cấp, các ngành tiếp tục triển khai các đoàn thanh tra kinh tế - xã hội theo kế hoạch, đồng thời thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoặc đơn thư tố cáo, phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của ngành, địa phương; tiếp tục quán triệt, thực hiện Luật Tố cáo năm 2018; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và tổ chức tiếp công dân theo quy định; chủ động nắm tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, nhất là các huyện Hòn Đất, U Minh Thượng, Giang Thành, để có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền nhất là huyện Phú Quốc, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp, đông người. Các cơ quan thanh tra tham mưu cho thủ trưởng cùng cấp tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động; xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; đồng thời tham mưu thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 theo quy định./.

 

T/h: Nguyên Hương