Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin tuyên truyền

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 02/QĐ-TTr ngày 04/01/2019 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Thanh tra tỉnh Kiên Giang

(09:36 | 07/03/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   02_QD-TTr ngay 04-01-2019 ve viec cong bo cong khai du toan ngan sach nam 2019.signed.pdf