Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin tức - sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra tỉnh giao ban tháng 02 và triển khai nhiệm vụ tháng 03/2019

(08:39 | 21/02/2019)

Ngày 18/02/2019, Thanh tra tỉnh tổ chức họp giao ban sơ kết công tác thanh tra tháng 02 và triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2019. Tháng 02 là thời điểm trước, trong và sau Tết nguyên đán, Thanh tra toàn tỉnh mới triển khai được 23 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, trong đó kết thúc 06 cuộc. Qua thanh tra đã kiến nghị xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; đồng thời tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra của các năm  trước và thu được 1,4 tỷ đồng. Để đảm bảo cho nhân dân đón Tết vui tươi, đầm ấm, thanh tra các cấp, các ngành tham mưu thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tiếp công dân định kỳ, đột xuất được 15 kỳ 52 người, tổ chức tiếp công dân thường xuyên được 285 lượt người; tiếp nhận và tham mưu giải quyết theo trình tự luật định 201 đơn thuộc thẩm quyền.

 

     Thanh tra tỉnh tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác PCTN năm 2019; Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN năm 2019; ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng.

 

Toàn cảnh buổi giao ban tháng 02/2019 tại Thanh tra tỉnh.

 

     Để đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2019, Thanh tra tỉnh đề ra kế hoạch chỉ đạo thanh tra các cấp các ngành khẩn trương triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra từ năm 2018 trở về trước. Riêng Thanh tra tỉnh báo cáo cơ quan có thẩm quyền kết luận xử lý 03 cuộc thanh tra và triển khai mới ít nhất 02 cuộc thanh tra; tiếp tục theo dõi, đôn đốc UBND huyện Giồng Riềng thực hiện dứt điểm kết luận thanh tra, cần thiết tiến hành kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra.

 

     Trong công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra toàn tỉnh tham mưu phổ biến, triển khai quán triệt, thực hiện Luật Tố cáo năm 2018; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và tổ chức tiếp công dân theo quy định; chủ động nắm tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, nhất là các huyện Hòn Đất, U Minh Thượng, Giang Thành, Phú Quốc tham mưu với cấp thẩm quyền có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp, đông người; tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện công PCTN năm 2019 và tiếp tục tổng hợp việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của các cơ quan, đơn vị báo cáo về Thanh tra tỉnh.

 

     Thanh tra tỉnh phối hợp với UBND các huyện An Minh, Kiên Lương, thành phố Rạch Giá bàn giải pháp tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật; thực hiện việc kiểm tra, rà soát các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo kế hoạch; tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Kế hoạch đánh giá công tác PCTN năm 2018./.

 

T/h: Thanh Hương