Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin tuyên truyền

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch số 11/KH-TTr ngày 28/01/2019 của Thanh tra tỉnh

(14:30 | 29/01/2019)

V/v vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   11_KH-TTr ngay 28-01-2019 van dong nhan dan giam sat thuc hien NQ NH lan thu 6 BCH TW Dang.signed.pdf