Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Làm việc với Đoàn kiểm tra việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001 của tỉnh

(10:51 | 23/11/2018)

 

Thực hiện Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan nhà nước tỉnh Kiên Giang; Kế hoạch số 136/KH-ĐKT ngày 24/8/2018 của Đoàn kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính và hoạt động trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2018.

 

     Ngày 10/10/2018, Đoàn kiểm tra việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001 của tỉnh (gọi tắt là Đoàn kiểm tra) đã đến kiểm tra và làm việc tại cơ quan Thanh tra tỉnh. Tại buổi làm việc Đoàn kiểm tra đã nghe cơ quan Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001 của đơn vị trong năm 2018. 

 

      Qua làm việc và kiểm tra trực tiếp các hồ sơ có liên quan, từ việc xây dựng, công bố, áp dụng hệ thống, việc lập các biểu trong tiếp nhận, kiểm soát quá trình giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính nhận thấy đơn vị thực hiện cơ bản tốt các công việc, thiết lập đầy đủ các hồ sơ, tiến hành tự công bố việc áp dụng hệ thống,... việc lập hồ sơ được gọn gàng, ngăn nắp, các TTHC được giải quyết đảm bảo thời gian quy định. Tuy nhiên một số quy trình chuyên môn đã được sửa đổi nhưng phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ chưa được sửa đổi cho phù hợp, việc công bố các quy trình chưa được thực hiện kịp thời.

 

     Kết thúc buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục các hạn chế như đã nêu nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan trong thời gian tới./. 

  

                                                                                      Tuyết Sương