Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin thanh tra KTXH

Xem với cỡ chữAA

Nhiều sai phạm trong xây dựng Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng và tuyến đường ven sông Cái Lớn

(11:02 | 21/12/2017)

Huyện U Minh Thượng chính thức đi vào hoạt động ngày 10/5/2007 theo Nghị định số 58/2007/NĐ-CP, ngày 06/4/2007 của Chính phủ trên cơ sở chia tách một phần diện tích của các huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận. Năm 2013, UBND tỉnh quyết định đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng và tuyến đường ven sông Cái Lớn (đoạn Thầy Quơn – Xẻo Gia). Kế hoạch thực hiện từ năm 2013 đến năm 2017. Nhìn chung, UBND huyện U Minh Thượng và các đơn vị, tổ chức có liên quan đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng và Dự án đường ven sông Cái Lớn, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hành chính và cải thiện điều kiện làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện; tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

     Tuy nhiên, quá trình đầu tư xây dựng còn nhiều sai phạm làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Trước tình hình trên, thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, từ ngày 08/8/2017 đến 11/10/2017, Thanh tra tỉnh đã chủ trì phối hợp các ngành chức năng tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong hoạt động quản lý đầu tư, xây dựng dự án trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng và dự án đường ven sông Cái Lớn đoạn đi qua huyện U Minh Thượng và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kết luận số 02/KL-UBND ngày 22/11/2017 kết luận nội dung thanh tra nêu trên. Ngày 06/12/2017, Thanh tra tỉnh tổ chức công bố Kết luận thanh tra. Theo đó:

     Đối với Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng: Việc lập dự toán, thẩm định, phê duyệt các chi phí tư vấn, chi phí quản lý dự án sai định mức, tăng giá trị dự toán trên 1,3 tỷ đồng; việc lập, phê duyệt dự toán chi phí xây dựng các công trình áp dụng định mức chưa phù hợp, trùng lắp khối lượng làm tăng giá trị dự toán và giá gói thầu với tổng số tiền trên 4,9 tỷ đồng; việc thi công một số hạng mục công trình không đảm bảo đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt, khai tăng khối lượng để thanh toán, thanh toán khống khối lượng, sai đơn giá theo hồ sơ dự thầu để thanh toán hưởng chênh lệch thừa so với khối lượng, giá trị thực tế thi công trên 5,3 tỷ đồng; thanh toán khối lượng không đúng thực tế phát sinh; điều chỉnh thiết kế cắt cọc công trình tường kè và cột hội trường Huyện ủy nhưng không tiến hành lập đầy đủ hồ sơ thủ tục thiết kế, thẩm định, phê duyệt lại trước khi tiến hành thi công; khi công trình tường kè xảy ra sự cố chủ đầu tư không báo cáo sự cố đến UBND tỉnh để chỉ đạo xác định nguyên nhân, trách nhiệm mà tự ý quyết định xử lý kỹ thuật; lựa chọn nhà thầu chưa đúng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu... Về mua sắm thiết bị, mua sắm vượt giá trị; thực hiện chỉ định thầu sai quy định; đơn vị thi công thi công sai quy cách, chủng loại gỗ, thiếu khối lượng; các đơn vị cung cấp thiết bị không thực hiện đủ số lượng theo hợp đồng đã ký; bố trí thiết bị vượt tiêu chuẩn, định mức; quản lý thiết bị để thất lạc.

 

Ông Lê Trường Kế, Trưởng Đoàn thanh tra (phát biểu tại buổi công bố Kết luận thanh tra vào ngày 06/12/2017) đề nghị các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm Kết luận thanh tra

Ông Lê Trường Kế, Trưởng Đoàn thanh tra (phát biểu tại buổi công bố Kết luận thanh tra vào ngày 06/12/2017) đề nghị các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm Kết luận thanh tra


     Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường ven sông Cái Lớn, lập dự toán, thẩm định, phê duyệt các chi phí tư vấn, chi phí quản lý dự án sai quy định trên 36 triệu đồng; lập, phê duyệt dự toán chi phí xây dựng áp dụng định mức chưa phù hợp với tổng số tiền là 449 triệu đồng; công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu trúng thầu... chưa đúng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; thi công một số hạng mục không đảm bảo đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt, thanh toán thừa khối lượng trên 717 triệu đồng. Kết quả giám định cho thấy đơn vị thi công thi công không đúng hồ sơ thiết kế được duyệt như: chiều dày, mác bê tông, cát nền... Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã sử dụng kinh phí quản lý dự án không đúng quy định trên 300 triệu đồng.

     Ngày 22/11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kết luận số 02/QĐ-UBND về kết quả thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về hoạt động quản lý đầu tư, xây dựng Dự án Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng và Dự án đường ven sông Cái Lớn, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng ban hành văn bản đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện của đơn vị thi công và công tác thanh toán khối lượng hoàn thành; đồng thời có biện pháp xử lý trong thời gian tới đối với nhà thầu thi công chậm tiến độ. Chỉ đạo Ban Quản lý dự án Trung tâm hành chính huyện chấn chỉnh, khắc phục ngay các sai phạm đã được chỉ ra; thực hiện tốt công tác quản lý tài chính ngân sách. Đối với Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính huyện, các công trình: Tường kè chống sạt lở, hội trường do có sai phạm trong việc cắt cọc, cắt cột cần tiếp tục làm rõ về chất lượng trước khi đưa vào sử dụng, giao Sở Xây dựng tiến hành kiểm định chất lượng các công trình trên, làm rõ nguyên nhân, xác định sai phạm do lỗi của đơn vị nào, báo cáo kết quả, đề xuất hướng xử lý gửi UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm. Thời gian báo cáo trong tháng 12/2017; đối với đường giao thông số 7: Do hàm lượng nhựa đường không đạt theo yêu cầu thiết kế, không thu hồi tiền mà giao trách nhiệm cho UBND huyện U Minh Thượng yêu cầu đơn vị thi công khắc phục lại cho đảm bảo đúng theo thiết kế được duyệt mới nghiệm thu, thanh quyết toán theo quy định.

     Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện U Minh Thượng yêu cầu đơn vị thi công xử lý các hạng mục công trình không đạt độ chặt, mác và chiều dày theo thiết kế. Đối với các điểm cao độ thực tế kiểm tra thiếu so với cao độ thiết kế, giao UBND huyện tính toán lại với đơn vị thi công để giảm trừ khối lượng theo thực tế khi quyết toán. Về các gói thầu mua sắm thiết bị, giao UBND huyện U Minh Thượng yêu cầu đơn vị thi công khắc phục lại cho đúng hợp đồng đã ký về chủng loại hàng hóa. Đối với các gói thầu mua sắm thiết bị vi phạm trình tự thủ tục, giao Sở Tài chính thành lập Hội đồng thẩm định hoặc thuê tư vấn thẩm định lại giá mua sắm. Đối với tài sản bị thất lạc, giao UBND huyện U Minh Thượng tự thu hồi lại và xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan.

    Về tổ chức, trước mắt chưa xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm. Sau khi có kết quả kiểm định chất lượng đối với công trình tường kè, hội trường; giá mua sắm thiết bị (gói thầu số 3, số 4) thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính huyện; chất lượng đường ven sông Cái Lớn; kết quả thanh tra đối với cầu Trung tâm hành chính và tường kè giai đoạn 2 (Thanh tra tỉnh tiếp tục thanh tra theo Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của Chủ tịnh UBND tỉnh về thanh tra lại Kết luận thanh tra số 1141/KL-SGTVT ngày 12/9/2017 của Giám đốc sở Giao thông Vận tải về chấp hành chính sách pháp luật, quy định của Nhà nước trong đầu tư xây dựng công trình cầu Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng và công trình tường kè chống sạt lở giai đoạn 2), cùng với những sai phạm đã nêu trong Kết luận này sẽ xem xét xử lý toàn diện các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm theo quy định của pháp luật.

     Về kinh tế, thu hồi nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền sai phạm đã thanh toán  7,544 tỷ đồng; giảm trừ khi quyết toán đối với các khoản chưa thanh toán trên 3 tỷ đồng; giao UBND huyện U Minh Thượng thu hồi các khoản thanh toán nhưng thực tế chưa có khối lượng hoàn thành với số tiền 3,942 tỷ đồng, sau khi có khối lượng thực tế mới cho thanh toán.

     Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng, Ban Quản lý dự án trung tâm hành chính huyện, các đơn vị tư vấn, thi công, các tổ chức, cá nhân liên quan phải tổ chức triển khai thực hiện đúng các nội dung kết luận xử lý và báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện với Chánh Thanh tra tỉnh trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản kết luận xử lý./.