Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Chi bộ Văn phòng - Thanh tra tỉnh: Phấn đấu hàng năm đạt trong sạch vững mạnh với 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

(21:02 | 26/11/2017)

Chi bộ Văn phòng, Thanh tra tỉnh vừa tổ chức Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2020). Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Phạm Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Thanh tra tỉnh; đ/c Lê Trường Kế, Phó Bí thư Đảng ủy Thanh tra tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội chi bộ

 

     Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Văn phòng đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nổi bật là công tác tổng hợp, pháp chế và thi đua khen thưởng. Cùng với việc tham mưu xây dựng 131 văn bản, báo cáo lớn, phản ánh bao quát hoạt động của ngành, Văn phòng Thanh tra tỉnh còn tham mưu cho lãnh đạo triển khai kịp thời các văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động của ngành cho toàn thể công chức trong cơ quan quán triệt thực hiện, xây dựng các văn bản cụ thể hóa văn bản pháp quy để chỉ đạo toàn ngành thanh tra của tỉnh thực hiện; tham mưu thực hiện công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn tổ chức, thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ trên tinh thần công khai, dân chủ, đánh giá đúng thực chất trình độ, sở trường của công chức để sắp xếp, phân công nhiệm vụ phù hợp. Nhằm góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của thanh tra các cấp các ngành trong tỉnh, Văn phòng Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho lãnh đạo phát động nhiều phong trào thi đua, kiểm tra, đôn dốc việc tham gia các phong trào, tổ chức sơ tổng kết, đề nghị cấp thẩm quyền khen thưởng kịp thời. Từ đó, năm 2015, 2016, tập thể cơ quan Thanh tra tỉnh liên tục được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Thanh tra tỉnh đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc (2016).

    Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 với một số chỉ tiêu: Phấn đấu hàng năm Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh với 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt lệ đạt 100%; 100% đảng viên, quần chúng được học tập các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
                                                                                  

Nguyên Hương